Smarta produktvalsprogram från ETS NORD underlättar teknisk planering

01.02.2022

ETS NORD har på kort tid blivit en viktig leverantör av ventilationslösningar på den nordeuropeiska marknaden. Nycklarna till framgången stavas kundfokus, kontinuerlig produktutveckling samt förståelse för digitaliseringens möjligheter och mod att använda sig av dem.

På ETS NORD började vi med digitalisering och datamodellering av system redan för tio år sedan. Utöver hållbart tillverkade produkter av hög kvalitet vill vi erbjuda kunderna mervärde i form av programvaror som styr valet och användningen av produkterna. Under de senaste åren har ETS NORD i synnerhet satsat på att utveckla smarta produktvalsprogram i ett nära samarbete med MagiCAD.

Vårt smarta produktvalsprogram KITCHENiQ för planering av köksventilation är en avancerad BIM-lösning som planeraren kan använda för att enkelt ta fram lämplig storköksventilation för sitt projekt. Programmet är inne på sin femte uppgradering, och vi kommer att fortsätta utveckla det utifrån kundresponsen.

Under 2022 planerar ETS NORD att lansera åtminstone två nya produktvalsprogram. KITCHENiQ kompletteras med ett flexiblare produktvalsprogram för takintegrerad köksventilation som gör det möjligt att ta fram lösningar för hela köksytan. Med produktvalsprogrammet för ljuddämpare SILENCERiQ kan man uppnå lägre ljudnivåer för ventilationssystemet. Det är också enklare att välja vilka ljuddämpare som behövs.

– Vi håller nu på att finslipa programmet och kan snart börja implementera det i MagiCAD. Därefter kommer turen till ROOFiQ, där planeraren efter att ha angett ett antal värden kan välja den lämpligaste takprodukten för ventilationssystemet, berättar ETS NORDs produktutvecklingschef Timo Olesk.

De stora satsningarna på produktutveckling märks också på ETS NORDs produktutvecklingsavdelning, där antalet medarbetare efter de senaste rekryteringarna har ökat till trettio personer.

– Tack vare våra fasta kundrelationer har vi en tydlig bild av vad våra kunder behöver. När det kommer till programdesign är det dock nödvändigt att ha en kompetent samarbetspartner som deltar aktivt i utvecklingsprocessen Därför är samarbetet med MagiCAD så värdefullt för oss. De har erfarenheten som krävs för att hjälpa oss att fortsätta utveckla smarta planeringsprogram som dessutom gör planerarna medvetna om de fina egenskaperna hos våra produkter, säger Timo Olesk.

ETS NORD deltar i MagiCAD Data Driven MEP Design.

Den 8 februari kl. 14.00–14.35 får du möjlighet att höra mer om våra programvaror som förenklar VVS-konstruktörens arbete. Anmäl dig till eventet.