Företagskultur

Vår personal är vår värdefullaste resurs

ETS NORD-koncernens företag och alla våra anställda följer lagar och bestämmelser som rör deras verksamhetsmiljö. Vi har förbundit oss att observera etiska principer.

Vår personal är vår värdefullaste resurs och genom ett bra ledarskap och samarbete vill vi stödja
personalens kunskaper och framgång i deras arbete samt bidra till att uppnå våra gemensamma mål.

 All vår verksamhet styrs av ETS NORDs värderingar:

 

Samarbete

Vi arbetar tillsammans och stödjer och respekterar varandra. Vi tar god hand om våra samarbetsparter – våra anställda, våra kunder, våra underleverantörer, våra aktieägare och samhället omkring oss.

Hållbarhet

Vi förstår vårt ansvar och vår inverkan på miljön. Vi fokuserar på att skapa miljövänliga lösningar för våra samarbetsparter. Våra beslut baseras på forskningsdata och vi använder dessa data för att kontinuerligt förbättra våra processer.

Förträfflighet

Vi tror att framgång föds genom kontinuerlig utveckling av våra team och vår organisation. Vi har en aktuell syn på saker och ting och erbjuder därför våra samarbetsparter mervärde, kvalitet och avancerade produkter.

Du kan läsa mer om de värden vi representerar i företagets allmänna uppförandekod.