Specialmaterial

Det är oerhört viktigt att vara uppmärksam under konstruktionsfasen så att rätt material väljs.

För byggnadstekniska system ställs höga krav på livslängd, vanligtvis 20–25 år för utbytbara system. Livslängden bestäms av byggherren eller konstruktören.

Komponenter i ventilationssystem är vanligtvis utförda i stålplåt. Dessutom används aluminium- och kopparlegeringar.

Utgående från den omgivande miljön påverkar följande faktorer stålprodukternas livslängd:

  • mekanisk, galvanisk eller organisk korrosion
  • temperaturvariationer
  • UV-strålning
  • ytskyddets tjocklek, struktur och reptålighet
  • underhålls- och serviceintervall
Produktens livslängd förkortas om ett material som är olämpligt för den aktuella miljön används.

Metaller har olika grad av korrosionsbeständighet, och det finns flera metoder för att skydda ytan mot korrosion, exempelvis målning, galvanisering och varmförzinkning.

Ytskyddets korrosionsbeständighet påverkas också av skiktets tjocklek och de miljöförhållanden som ytan utsätts för.

Läs mer i informationsbladet om material som ETS NORD använder

ETS NORD materialinformation

Kolla in ETS NORDs Magnelis materialinformation

ETS NORDs Magnelis materialinformation