Service

ETS NORDS serviceavdelning hjälper till med alla produktrelaterade problem och behov.

Du kan nå vår serviceavdelning via e-post: service@etsnord.com    

När du kontaktar oss, se till att ha följande information tillgänglig:

• Projektnamn
• Anläggningsadress
• Produkt
• Beskrivning av servicebegäran
• ETS NORDS ordernummer (om det är känt)

Om servicebegäran avser en luftbehandlingsenhet krävs följande information, utöver vad som nämnts ovan:

• Projektnummer – anges på maskinernas märkskyltar och på orderbekräftelsen
• Maskinens ID/position – anges på maskinernas märkskyltar och på orderbekräftelsen

Här kan du skapa en reklamation avseende en ETS NORD-produkt.