NTO-spirorör lämpar sig för rökkontroll

27.01.2022

NTO-spiroröret ersätter NTO-T. Från och med nu är ETS NORDs samtliga runda ventilationskanaler CE-certifierade rökkontrollkanaler.  

– Det blir lättare för våra kunder att välja rätt produkt om det inte längre finns två olika typer av ventilationskanaler, varav bara en lämpar sig för rökkontroll, förklarar Oskari Mattila, Product Group Manager.   

CE-märkning och klassificering visas på sidan av kanalen. NORDsmoke-komponenter kan beställas separat och är lätta att identifiera genom att alla produktbeteckningar slutar med -T.