ETS NORD-LÖSNINGAR

NORDcanopy

Självmonteringspaket

När tillgängligheten till arbetsplatsen eller köksutrymmet är begränsat – kan ett ETS NORD
självmonteringspaket vara den perfekta lösningen. Smala gångar och komplexa planritningar kommer inte längre vara ett problem! Det här är en kompakt, lätt att frakta, 5-stegslösning av vår kökskåpa, som monteras på byggarbetsplatsen. Kåpan levereras i färdiga moduler med montering- och installationsanvisningar.

AirGrip-teknologi

Alla ETS NORDs storkökskåpor levereras med den effektiva AirGrip-teknologin. Lösningen ser till att varken fett, ånga eller os blir kvar i köksluften. I AirGrip-lösningen fångas den förorenade luften upp från kåpans tre sidor och styrs mot fettfiltren vilket minskar även det os som sipprar igenom på kåpans kortsidor.

Lasersvetsning

Alla ETS NORDs storkökskåpor av 1 mm plåt av rostfritt borstat stål kommer i fortsättningen att monteras med hjälp av lasersvetsning. Med denna uppdatering har vi tagit hänsyn till installatörernas behov av en smidig och snabb installation samt kökspersonalens önskemål om enkelt underhåll och god arbetsergonomi.
Lasersvetsning innebär att silikontätning inte längre behöver användas för kåporna. Vår automatiska lasersvetsningsrobot ser till att kåpans montering håller en jämn och god kvalitet och att fogarna är helt täta och släta och därmed enkla att rengöra och hålla fria från smuts. De direkt färdigställda fogarna minskar även värmebelastningen, och plåten av rostfritt stål gör modulerna styvare. Strukturen är lättare, och mottagningskapaciteten har höjts med 10 %.

Fit-and-Lock-moduler

ETS NORDs kåpor grundar sig i principen om Fit-and-Lock-moduler vilket säkerställer att även det allra minsta köket kan utrustas med en kåpa i rätt storlek som garanterar en hälsosam inomhusluft. Modulsystemet gör det möjligt att enkelt anpassa kåpans längd och storlek till köksplaneringen. Kåpans lasersvetsade tillufts- och frånluftskammare är alltid täta och sammanhängande genom hela kåpans längd.
Modulerna är även enkla att flytta och hantera. Fit-and-Lock styr och låser modulerna, och det går snabbt att foga samman dem. Modulerna fästs slutligen med skruvar.

Vantskruvsupphängning

Det kan vara krävande att montera kåpor i små, trånga kök. För just sådana tillfällen har ETS NORD utvecklat en upphängningslösning med vantskruvar. Med vantskruvsupphängning kan kåpan placeras exakt (360 grader) oberoende av eventuella hinder, och man behöver inte kompromissa med köksventilationen på grund av platsbrist.
Vantskruven roterar 360 grader, och den kan justeras med 65 mm. Med hjälp av vantskruvarna kan kåpor monteras på platser där en installation annars inte skulle vara möjlig, till exempel om det finns hinder ovanför kåpan som gör att upphängningsbeslagen inte kan monteras rakt uppåt.
Den här upphängningsmetoden ger också flera upphängningsalternativ: vantskruvarna kan fästas i en gängstång, kedja eller vajer.
Vantskruvsupphängningen används för alla ETS NORDs kåpor (valfritt för HT-industrikåpan).