NORDfire

Brand och brandgasspjäll

Produktgruppen NORDfire består av ett brett utbud av brand- brandgasspjäll som förhindrar spridning av brand och rökgaser inuti byggnader. Brandspjällen används som ventilationsgenomföringar i skiljeväggar.

Brandspjällen har testats enligt standarden EN 1366-2 och har CE-certifiering enligt standarden EN 15650. Brandspjällen är även P-märkta.

ETS NORDs brandspjäll lämpar sig för all slags byggnation, och det finns även ATEX-modeller för explosionsfarliga miljöer. Vi tillverkar även specialbeställda brandspjäll av korrosionsbeständigt stål.