AHUiQ - Dimensioneringsprogram för luftaggregat

Recair

Produktvalsprogramvaran AHUiQ är framtagen för HVAC-ingenjörer och kräver inte administratörsbehörighet under installationen. Du kan installera produktvalsprogramvaran genom att ladda ner installationspaketet här.

Varför ska du överväga att använda AHUiQ?
AHUiQ har utvecklats baserat på återkoppling från konstruktörer och deras behov. Programvaran används för att välja aggregat och för att uppfylla de behov konstruktörerna har under projektcykeln.
Bland funktionerna kan nämnas:
  • SFP-beräkning – SFP (Specific Fan Power – specifik fläkteffekt) på projektnivå, där du kan lägga till enheter utanför AHUiQ och generera en Excel-export enligt SFP-guiden. Realtidsprojekt avseende SFP, som återspeglar alla förändringar i aggregaten.
  • Excel-export – Mångsidiga Excel-exporter av olika slag förenklar datainsamling och jämförelser mellan valda utrustningar och aggregat.
  • Bred portfölj av aggregat – Ett stort urval av modulära aggregat och ett växande sortiment av kompakta aggregat gör det möjligt att använda samma program, oavsett behoven i projektet.
  • Flera beräkningspunkter – Aggregat kan beräknas med avseende på dellast eller boost-situationer med samma komponenter. Att beräkna reservkapacitet eller granska dellastprestanda har aldrig varit enklare.
  • Inspektion av rotorläckage – Omfattande funktioner för beräkning av rotorläckage gör det möjligt att hantera läckage effektivt och få en balanserad dimensionering av maskinerna.
  • Funktionsscheman Tydliga och användningsklara funktionsscheman i PDF- eller DWG-format direkt från programmet.
  • Glykolvärmeväxlare med flera batterier – Man kan beräkna flera till- och frånluftsaggregat med glykolbaserad värmeåtervinning som en enda värmeåtervinningskrets.
Börja välja ditt nästa luftaggregat med AHUiQ.

Margus Napp

PRODUCT GROUP MANAGER