Värmeåtervinningsaggregat i E-serien

Recair

Recair takmonterat energiåtervinningsaggregat – E-serien.
Recair energiåtervinningsaggregat i E-serien för montering på tak är en idealisk produkt för
energibesparing i alla typer av byggnader. Den lämpar sig för nybyggnation, där det takmonterade frånluftsaggregatet används tillsammans med ett tilluftsaggregat, och för renoveringsprojekt där befintliga frånluftsfläktar ersätts med energiåtervinningsaggregat. Den återvunna energin kan överföras till ett tilluftsaggregat eller en värmepump. Aggregaten i E-serien har flexibla kanalanslutningar, flera monteringsalternativ och högeffektiva energiåtervinningsbatterier som tillval.

Recair värmeåtervinningsaggregat i E-serien:
  • Brett luftflödesområde, 0,3–4 m³/s med 3 aggregatstorlekar
  • Lätt utbytbara påsfilter
  • Högeffektiva energiåtervinningsbatterier
  • Kanalanslutning från aggregatets ände eller från botten – Kan väljas på plats
  • Justerbara ben
  • Ny innovativ UVS frånluftsdiffusor med lågt tryckfall och ljudnivå
  • Frånluftsflödesriktning uppåt
  • Passar till takövergång MKL
  • Automationsalternativ med manöverpanel eller plint
Börja välja ditt nästa luftaggregat med AHUiQ.


Ladda ner programvaran här.
Recair ventilationsaggregat i E-serien kan utrustas med flera styrningsalternativ:

Plintanslutningar – Maskinen är utrustad med en panel med nödvändiga matningskomponenter för maskinens elektriska utrustning, som kretsskydd och motorskydd. Alla styrkretsar för enheter som ingår i maskinleveransen och som har installerats på maskinen är anslutna till panelens plintar. Sådana kan t.ex. vara fläktar, rotorregulatorer etc.

Anslutnings- och manöverpanel (Ouflex) – Maskinen med anslutnings- och manöverpanel innehåller automationskomponenter som ska installeras i luftaggregatet, försedda med kablage och anslutna till maskinens fördelningscentral, samt en förprogrammerad styrenhet. Maskinens automationsfunktioner är testade från fabrik. Ouflex-aggregatet levereras som standard med Modbus RTU och Modbus TCP/IP.

Margus Napp

PRODUCT GROUP MANAGER