Till-och frånluftsaggregat

Recair

Recair modulära, horisontella ventilationsaggregat har tillverkats i Finland i över 30 år och mycket erfarenhet har ackumulerats. Recair ventilationsaggregat kan anpassas efter behov för olika tillämpningar, som kommersiella lokaler och kontorsytor, bostadskomplex, vårdinrättningar, badanläggningar, utbildningsinstitutioner och industrilokaler.

Recair modulära, horisontella till- och frånluftsventilationsaggregat:
  • Luftflöde upp till 0–13 m³/s (0–46 800 m³/h).
  • Standardkonstruktion med aluminiumprofiler med galvaniserade plåtpaneler och 50 mm mineralullsisolering.
  • Tillgängliga automationsalternativ
  • Specifika lösningar för specifika behov
  • aSAP – alternativet för enkel transport
Börja välja ditt nästa luftaggregat med AHUiQ.

Ladda ner programvaran här.
Recair ventilationsaggregat kan utrustas med flera styrningsalternativ:

Ingen elektrisk styrning – Maskinleveransen inkluderar inte styrenheter, fördelningscentraler, automationskomponenter (temperatursensorer, tryckskillnadsgivare etc.) eller kablage till sådana. Det finns ingen förinstallerad kapsling för fördelningscentralen på maskinen.

Ingen manöverpanel + BAS-installationsyta – Det går att välja monteringsytor för installation av byggnadsautomationssystem (BAS) på maskinerna. I praktiken innebär detta förvalda släta ytor på 100–150 mm vid specifika punkter på maskinen, för installation av sensorer och givare. Förberedda monteringsytor gör BAS-installationer på plats avsevärt enklare och snabbare. Samtidigt gör dessa monteringsytor maskinen något längre.

Kopplingsplintanslutningar – Maskinen är utrustad med en panel. Alla styrkretsar för enheter som ingår i maskinleveransen och som har installerats på maskinen är anslutna till panelens plintar. Sådana kan t.ex. vara fläktar, rotorregulatorer etc.

Plintenhet + BAS-komponenter – Utrustningen inkluderar en komplett kopplingsplintspanel. Dessutom är BAS-komponenter på maskinen försedda med kablage och är anslutna till panelens plintar. Programmering ingår inte i utrustningen.

Elskåp – Maskinen är utrustad med en fördelningscentral som innehåller nödvändiga matningskomponenter för maskinens elektriska utrustning, som kretsskydd och motorskydd. Fläktar och andra elektriska enheter som ingår i maskinleveransen och som är installerade på maskinen är försedda med kablage och är anslutna till maskinens fördelningscentral från fabrik. Maskinleveransen inkluderar inte luftaggregatets styrenhet eller automationskomponenter och inte heller kablage och anslutningar till sådana.

Elskåpsenhet + BAS-komponenter – Utrustningen inkluderar en fördelningscentral för maskinens konfiguration. Dessutom är BAS-komponenter på maskinen försedda med kablage och är anslutna till panelens plintar. Programmering ingår inte i utrustningen.

Anslutnings- och manöverpanel (Ouflex) – Maskinen med anslutnings- och manöverpanel innehåller automationskomponenter som ska installeras i luftaggregatet, försedda med kablage och anslutna till maskinens fördelningscentral, samt en förprogrammerad styrenhet. Maskinens automationsfunktioner är testade från fabrik. Ouflex-aggregatet levereras som standard med Modbus RTU och Modbus TCP/IP.
Våra aggregat erbjuder specialiserade lösningar som är utformade för att uppfylla behoven från ett brett utbud av tillämpningar, inklusive renrum, sjukhus och livsmedelsindustri.

Konstruktion:
Maskinerna har en mångsidig konstruktion med många materialalternativ för inner- och ytterhöljen. Som exempel kan nämnas plåtpaneler tillverkade av Magnelis eller rostfritt stål, vilket ger flexibilitet att uppfylla specifika krav. Dessutom kan alla sektioner utrustas med dräneringskomponenter av rostfritt stål, och aluminiumprofilerna kan pulverlackeras i valfri kulör.
Material för inner- och ytterhöljen:
  • Magnelis
  • Rostfritt stål
  • Varmförzinkat stål
  • Epoximålad
Komponenter:
Speciella komponenter kan integreras i luftaggregatkonstruktionen, som ATEX-fläktar och speciella värmeväxlare och batterier. De är avsedda för aggregat som arbetar i mer utmanande miljöer.
Vi är medvetna om att varje kund har unika behov, och våra aggregat kan skräddarsys efter omständigheterna. Oavsett om det gäller specifika material, beläggningar eller komponentpreferenser erbjuder vi ett personligt tillvägagångssätt för att uppfylla dina behov. För information om våra speciallösningar, kontakta våra säljare.
aSAP är ETS NORDs lösning för Recair luftaggregat, som gör det möjligt att installera stora luftaggregat även i lokaler med begränsat utrymme. aSAP-lösningen förenklar transport och installation av luftaggregat. Luftaggregatets modulära uppbyggnad gör att aggregatet kan manövreras genom trånga utrymmen, utan besvärliga och kostsamma ombyggnader.

aSAP-lösningen bygger på principen att alla sektioner av luftaggregatet delas in i moduler. Detta tillåter hög grad av förmontering från fabrik. Moduler som är för stora för att ta in i monterat skick är specialkonstruerade som eftermonteringsmoduler. Detta gör det möjligt att transportera in stora fläkt- och ljuddämparkomponenter, liksom rotor- och plattvärmeväxlarkomponenter i teknikrummet.

Väl på plats monteras aggregatet antingen av auktoriserade HVAC-installatörer eller specialutbildade Recair-installatörer från ETS NORD.

Margus Napp

PRODUCT GROUP MANAGER