UHC Kombihuv

NORDroof

UHC är en kombinationstakhuv som är avsedd för friskluftsintag och utblås av frånluft. Utblåset riktar luften rakt upp.
  • Storlekar 200-1100 luftflöde 75-7000 l/s
  • UHC takhuv är en unikt designad kombihuv för friskluftintag och utblås av frånluft
  • UHC tillverkas av zink-magnesiumbelagd stålplåt som är mycket korrosionsbeständig
  • Minimal risk att tilluft och frånluft blandas
  • Minimal risk för vatten och snö att tränga in
  • Hög hastighet för frånluften vilket säkerställer en säker och lång kastlängd
  • Kraftig konstruktion
  • Lågt tryckfall
  • Låg ljudnivå