SKDM Tryckreduktionslåda

NORDdiffuser

SKDM är en tyst, mätbar och inställningsbar tryckreduktionslåda som används med olika
medföljande diffusionsutgångar för till- och frånluft.

Fördelar:

  • Säkrar ventilernas ostörda funktion
  • Möjlighet för att ställa in och mäta luftmängderna
  • Låg bullernivå
  • Mät- och reglagedel som kan avlägsnas
Dimensioner 100-315 mm
Material Zn