sEVR Luftintag

NORDrect

​sEVR är ett diagonalt luftintag med nät för tillufts- och frånluftskanal.
Pg-trådnät beställs separat till denna.

Kontakta vår expert för mer information (Södertälje)

Sauli Ala-Tainio

Säljare/Verksamhetsansvarig