sEVO Luftintag

NORDrect

​Luftintag med nät för tillufts- och frånluftskanal. Pg-trådnät beställs separat till denna.

Kontakta vår expert för mer information (Södertälje)

Sauli Ala-Tainio

Säljare/Verksamhetsansvarig