sEKT Kanal

NORDrect

​Rektangulär kanal, förstyvad med tvärgående korrugeringar för att minska risken för bullergenerering. Större dimensioner är förstyvade med stag eller U-profil.
Kanalsegmenten har standardlängderna 1250mm, 1500mm och 2000mm.  
När längsta sidan a eller b ≤ 1200mm är max längden L = 3000mm; 1200mm < a eller b ≤ 1450mm
L = 2000mm; a, b > 1450mm L = 1500mm.
Kan även levereras i andra längder.

Kontakta vår expert för mer information (Södertälje)

Sauli Ala-Tainio

Säljare/Verksamhetsansvarig