sEKPK KA-Böj

NORDrect

​Böj med rätvinkligt ytterhörn. Förstyvad med en ledskena när sidan a > 800.
När vinkeln ≤ 45° används ingen ledskena.
Standardradien är 100 mm.

Kontakta vår expert för mer information (Södertälje)

Sauli Ala-Tainio

Säljare/Verksamhetsansvarig