sEKN/SBÖJ S-ning

NORDrect

​Förskjutningar används för anpassning till horisontella eller vertikala avvikelser i ventilationssystemet. Förskjutningens längd beror på dess storlek.
S-böjen faller i sidled.
Vid beställning ange alltid A-måttet först.
Tänk på förhållandet mellan höjd a, förskjutning s och längd l är viktigt. Annars kan en för tvär förskjutning begränsa luftflödet.

Kontakta vår expert för mer information (Södertälje)

Sauli Ala-Tainio

Säljare/Verksamhetsansvarig