Produktetikett: RVD d

RVD Kombinerat ytterväggsgaller för tilluft och frånluft

NORDexternal

​​RVD ventilationsgaller används överallt där behov finns att lösa ventilationens luftintag och luftutblås genom samma vägg.
RVD är en perfekt lösning för luftintag
RVD –Kombinerat ytterväggsgaller för tilluft och frånluft
  • Ventilationsgaller RVD kan användasöverallt där ventilationens luftintag och luftutblås behöver gå genom sammavägg.
  • RVD är särskilt lämpligt förflerbostadshus med lägenhetsspecifik ventilation.
  • Unikt och elegant ytterväggsgaller för tilluft och frånluft – finns i alla RAL-färger
  • Plant och kompakt – kan enkelt monteras på alla ytterväggar
  • Fokuserat utblåsningsmönster som eliminerar risken att frånluft blandas med tilluft
  • Justerbar frånluftshastighet – enkelt att upprätthålla den erforderliga minsta luftflödeshastigheten på 5 m/s även vid små luftvolymer
  • Luftintag på undersidan förhindrar att vatten eller snö kommer in i tilluftskanalen
  • Lågt tryckfall – minskar fläktens energiförbrukning
  • Utförd i galvaniserat stål med pulverlackering, vilket säkerställer hög livslängd
  • Avtagbara frontpaneler gör det möjligt att vända frånluftsanslutningen
Se ettvideoklipp som beskriver installation av RVD. 

Dimensioner 125 – 315 mm
Standardfärg RAL 7000
Speciella färger RAL K7