Produktetikett: RVD d

RVD Kombinerat ytterväggsgaller för tilluft och frånluft

NORDexternal

​RVD ventilationsgaller används överallt där behov finns att lösa ventilationens luftintag och luftutblås genom samma vägg.
RVD är en perfekt lösning för luftintag och -utblås i flerfamiljshus vid renovering.
Dimensioner 125 – 250 mm
Standardfärg RAL 7000
Speciella färger RAL K7
RDT-09_RVD_en.pdf pdf Ladda ner
RDM-36_RVD_installation_en.pdf pdf Ladda ner
RDT-09_NORDexternal_en.pdf pdf Ladda ner