RVC Kombinerat ytterväggsgaller för tilluft och frånluft

NORDexternal

RVC – En kombinerad tillufts- och frånluftsdon som är avsedd att installeras i en yttervägg.
  • Kompakt design – gör det möjligt att placera luftintag och luftutblås på samma yta i ytterväggen
  • Långt riktad luftström för utblåset – undviker att förorenad luft hamnar i zonen för luftintag
  • Luftintagskammare – avskiljer effektivt nederbörden från uteluften
  • Lågt motstånd – minskar fläktarnas energiförbrukning
  • Förzinkat stål behandlat med polyesterlack – borgar för hög väderbeständighet.
Dimensioner 315 – 500 mm
Material Zn, H, ZM
Standardfärg RAL 7000
Speciella färger RAL K7