Produktetikett: NAL d

NAL Gavel

NORDduct-Special

Gavel till en ventilationskanal.
Dimensioner 80-1600
Material Al, H, ZM, ZM+