FFH Filterbox för HEPA-filter

NORDfilter

FFH-filterboxarär avsedda att användas i ventilationssystem för att uppfylla högre renhetskravi frånlufts- och tilluftskanaler.
Filterboxen ärutrustad med HEPA-filter.
FFH-filterboxenuppfyller kraven för täthetsklass D förutsatt att produkterna monteras enligtinstruktionerna.
Filterboxenstäthet i ventilationskanalen säkerställs med E30-anslutningsskenor.Serviceluckans täthet säkerställs genom en gummitätning och fästskruvar somanvänds för att stänga serviceluckan efter filterbyten.
Filtretstäthet säkerställs genom en tätning som tillverkaren installerat påHEPA-filtret.
Denna tätningpressas mot stödplattan genom att skruvarna dras åt.a