DRZ Diffusionsventil med luftflödesriktare

NORDdiffuser

DRZ är en rund diffusionsventil med riktare som har tagits fram för att säkra en effektiv diffusion av tilluft vid låg bullernivå. Därmed undviker man att det uppstår en känsla av drag i den delen av rummet där personer vistas.
Standardfärg RAL 9003, RAL 9006, RAL 9005