Dimensioneringsprogram

NORDcanopy

Dimensioneringsprogrammet KITCHENiQ är ett verktyg för att dimensionera kåpsystem i storkök. Programmet gör det enkelt att välja rätt storlek på kåpor och anpassa systemet till ett modernt storköks behov.
 
Dimensioneringsprogrammet täcker hela det omfattande sortimentet av NORDcanopy-produkter. Med hjälp av programmet är det enkelt att skapa anpassade lösningar och välja platser för exempelvis frånluftskanaler och ozongeneratorer.
 
Egenskaper:
  • Garanterat enkelt att använda – programmet visar instruktioner för varje val
  • Förändringar visas i realtid i 3D-modellen
  • En omfattande, detaljerad och tydlig lista över nödvändiga komponenter genereras med ventilationsritningen (kallas ”hood run” i programmet)
Du hittar dimensioneringsprogrammet i MagiCAD Connect för Revit eller MagiCAD Connect. Du har alltid den senaste versionen av programmet och behöver inte tänka på uppdateringar. Vid behov finns det en enklare version av programmet som kan köras i en webbläsare.
 
 
Titta på den korta självstudievideon. Sedan är du redo att dimensionera kökskåpor!