DEZ Luftventil med luftflödesriktare

NORDdiffuser

DEZ är en rund luftventil med riktare som har tagits fram för att säkra en effektiv diffusion av tilluft vid låg bullernivå.
Därmed undviker man att det uppstår en känsla av drag i den delen av rummet där personer vistas.
Diffusern DEZ har integrerad tryckreduktionslåda och går att använda både vid till- och frånluft. Frontpanel går enkelt att avlägsna för att underlätta rengöring av slutelement och luftkanal.
Dimensioner 100-315 mm
Standardfärg RAL 9003, RAL 9006, RAL 9005