DEN Luftventil

NORDdiffuser

DEN luftventil med plenumbox för synlig montering. Med koppling för ventilationskanal Ø100-315.
  • Tilluftutrustning till rum utan sänkt innertak
  • Enkel att rengöra.
  • Låg bullernivå
  • Delar till mätning och reglage
Luftflödet riktas genom öppningarna på sidan åt 4 olika håll och genom öppningarna i frontpanelen blandas tilluften enkelt med luften i rummet.
Frontpanelen som enkelt kan avlägsnas gör det enklare att hålla ventilen ren.
Dimensioner 100-315 mm
Material Zn
Standardfärg RAL 9003
Speciella färger RAL