DDR Diffuser

NORDdiffuser

DDR är lämplig som tilluftsutrustning vid stora luftmängder. Lämpar sig för montering både i vägg och tak. Genom att vrida på konerna kan man ändra på utformningen av luftflödet och göra det smalare eller bredare. Lämpar sig även för uppvärmning av luft.

Dimensioner 200-500 mm
Standardfärg RAL 9003