Kunden väljer själv vilken reningsteknik som ska användas i NORDcanopy kökskåpor

26.09.2022

ETS NORD:s starka engagemang för utveckling av ventilationslösningar för storkök ger kunden frihet att välja mellan olika tekniker. En av årets största teknikinnovationer är möjligheten att välja reningsteknik för kökskåpan. För alla NORDcanopy fettkåpor kan kunderna välja den reningsmetod de vill ha, antingen ozonrening eller UV-ljus.

– I praktiken är reningstekniken mycket likartad. Båda reningsmetoderna fungerar perfekt i våra NORDcanopy fettkåpor. Lösningen är hållbar och kundens frihet att välja är unik. Jag känner inte till någon annan tillverkare i Europa som kan tillhandahålla samma valmöjligheter, säger Marcus Hintze, chef för produktgruppen.

NORDcanopy fettkåpor styrs av ett lättanvänt plug-and-play-system med ett styrsätt som är lämpligt för båda reningsteknikerna.

NORDcanopy fettkåpor uppfyller kraven i standarderna EN 16282-2, -6 och -8 som är relaterade till funktionen hos storkökskåpor. Kåpornas livsmedelssäkerhet är dessutom certifierad av HACCP International. HACCP International-certifiering kan tilldelas utrustningstillverkare vilkas produkter används inom livsmedelsframställning och uppfyller kriterierna för bästa praxis inom livsmedelssäkerhet.