Lasersvetsning är nyckeln till många av de överlägsna egenskaperna hos ETS NORD:s kåpor

17.10.2022

Kåpornas lasersvetsade konstruktion är en huvudanledning till att livsmedelssäkerhetscertifieringen HACCP International har beviljats ETS NORD:s kåpor. Med lasersvetsning utförs fogarna i kåpkonstruktionen så exakt att de blir fullständigt jämna. Ingenting fastnar i fogen, och det är lätt att rengöra kåpan och bibehålla dess hygien.

Den lasersvetsade konstruktionen möjliggör också andra positiva egenskaper, bland annat kåpornas modulära utförande, vilket gör att kåpan kan anpassas till ändringar i ventilationsbehoven. Kåpans längd och verkningsgrad kan ökas med ytterligare komponenter.

aSAP-lösningen gör det möjligt att montera ihop kåporna på installationsplatsen. aSAP-lösningen gör också kåporna lätta att demontera och flytta till en ny fastighet. ETS NORD:s aSAP-lösning är ett smart och nytt sätt att tänka när det gäller kåpor. Nu behövs det inte längre någon engångskåpa som är dimensionerad för ett specifikt kök och en specifik fastighet, utan kåpan är en investering som hänger med när köket förändras.