Den nya fabriken i Tallinn ökar ETS NORDs produktionskapacitet avsevärt

05.06.2023

Grundstenen för ETS NORDs nya fabrik murades i slutet av maj i Tallinn. Kostnaderna för den 9000 m2 stora nybyggnaden som blir färdig år 2024 rör sig runt 15 miljoner euro.

Målet inom planeringsprocessen för byggnaden var att återanvända material från de rivna byggnaderna så effektivt som möjligt. För att ge rum åt nybyggnaden revs byggnader från sovjettiden och av dem återanvändes två stora gavelkonstruktioner. Allt som allt lyckades man utnyttja 8000 m3 av det rivna byggmaterialet.

Nybyggnaden i Tallinn innebär en stor investering för ETS NORD och den kommer att flerdubbla koncernens produktionskapacitet. I och med den nya fabriken växer endast Tallinns produktions- och lagringsutrymmen med en tredjedel. ETS NORDs totala produktions- och lagringsutrymmen i Estland, Finland och Sverige växer med 20 procent tack vare fabriksinvesteringen.

Genom investeringen förväntas ETS NORDs helhetsproduktion öka med uppskattningsvis 15 miljoner euro, och investeringen har även en betydlig inverkan på ETS NORDs exportpotential. Hela koncernens mål är att öka omsättningen från det nuvarande 70 miljoner euro (2022) till 120 miljoner euro senast år 2027.