Till- och frånluftsenheten RVD – elegant och effektiv

08.03.2021

ETS NORDS nya produkt är konstruerad för kombinerad frånluftsutblåsning och uteluftsintag från byggnadens fasad. Till- och frånluftsenheten RVD, som har utmärkta tekniska egenskaper, har dessutom en elegant och kompakt profil som smidigt passar in i fasaden.

RVD är särskilt lämplig för fastigheter med lägenhetsspecifik ventilation. RVD har ett justerbart frånluftsutlopp och passar därför både större och mindre luftflöden (den erforderliga lufthastigheten på 5 m/s går att uppnå även med små luftflöden och det finns ingen risk att luftflödena blandas). Underhållet underlättas av de avtagbara frontpanelerna.    RVD fungerar utmärkt under kalla förhållanden och har god förmåga att avskilja regnvatten.

Det finns även versioner av samma produkt med antingen enbart frånluftsutblåsning eller enbart luftintag: RVD-V och RVD-S.

Ta en närmare titt på de tekniska egenskaperna hos till- och frånluftsenheten RVD, som uppfyller de tekniska kraven för väggmonterad frånluftutblåsning och uteluftsintag i bostadsventilation.