HACCP International-certifiering verifierar hygien och livsmedelssäkerhet hos produktgruppen NORDcanopy

02.09.2022

ETS NORD:s produktgrupp NORDcanopy har blivit beviljad HACCP International-certifiering som bekräftar livsmedelssäkerhet och hygienstandard hos NORDcanopy storkökskåpor. Certifikatet utfärdas av HACCP International till tillverkare vars produkter används inom livsmedelsindustrin.

– Produktutvecklingsprocessen för produktgruppen NORDcanopy har konsekvent gått över till en svetsad kåpkonstruktion. Det har medfört betydande fördelar för slutkunderna, och för oss är HACCP International-certifikatet en viktig indikator på detta, säger Marcus Hintze, Product Group Manager inom NORDcanopy.

Kåpan är lätt att rengöra, vilket gör arbetet mycket lättare för kökspersonalen samtidigt som detta säkerställer hygienisk matlagning. Den svetsade konstruktionen innebär en säker och hygienisk miljö, men i den snabbrörliga restaurangvärlden tillhandahåller den också anpassningsbarhet åt restaurangägaren. Kåpans lasersvetsade modulära konstruktion innebär att det finns flexibilitet när det behövs göras stora förändringar i köket. Kökskåpan kan demonteras och monteras tillbaka, och dess storlek och kapacitet kan enkelt ändras när kraven ökar.

God ventilation och bra kökshygien garanteras med NORDcanopy kökskåpor certifierade av HACCP International!