ETS NORD donerar till Röda Korsets för hjälpinsatser i Ukraina

03.03.2022

I Ukraina råder extrema förhållanden. Det är akut brist på mat och läkemedel och samtidigt problem med såväl energiförsörjningen som vattentillgången. Det är allas vårt ansvar i en sådan situation att hjälpa dem som har drabbats, och det är mest sannolikt att hjälpen kommer fram via väl beprövade hjälporganisationer.

Vi agerar i enlighet med våra värderingar, och arbetar tillsammans för att tillhandahålla ömsesidigt stöd och visa respekt för samhället där vi verkar. Vi donerar därför 30 000 euro till Röda Korsets hjälpinsatser i Ukraina.