Det smarta Självmonteringspaketet aSAP, är ett nytt sätt att betrakta kökskåpor

22.11.2021

Självmonteringspaket är en helt ny typ av lösning från ETS NORD. Självmonteringspaket gör det möjligt att montera en storkökskåpa på plats och gör det motsvarande enkelt att demontera en kåpa och flytta den till en ny restaurang. Självmonterings-lösningen är materialeffektiv och minskar koldioxidavtrycket. Möjligheten till återanvändning gör självmonterings-lösningen till ett prisvärt, mycket konkurrenskraftigt och långlivat alternativ för användare med föränderliga behov.

I aSAP Självmonteringspaket är kåpans struktur utförd på ett helt nytt sätt. Så vid behov levereras kåpan som monteringssats, vilket gör det lättare att transportera den till installationsplatser med ytterst begränsat utrymme. Kåpan, implementerad som självmonterings-lösning, tillverkas enligt beställningsmått och förmonteras i fabriken. Vid behov kan den levereras i fem delar, transporteras till byggplatsen i delar och monteras på plats.

 

Installationen är enkel och kan utföras med god ergonomi. Kåpan monteras genom att man tar bort takpanelen och lyfter kåpan genom taket. Därmed kan kåpans höjd anpassas och det blir enklare att ansluta kanaler och montera isolering.

 

Det som gör självmonterings-lösningen unik är möjligheten att anpassa den till restaurangens föränderliga behov. Kåpan kan enkelt demonteras, rengöras och levereras till ett annat kök och tas i bruk på nytt. Självmonterings-paketet är också flexibelt när ventilationen behöver ändras. Kåpans storlek och effektivitet kan ändras med ytterligare delar, kammare kan läggas till och det är också möjligt att ändra kåpans utformning.

Alla fettkåpor från ETS NORD kan vid behov levereras som aSAP Självmonteringspaket.