Kökslösningar

Det ska kännas bra att andas.

Implementeringen av ventilation i professionella kök baseras på de krävande specialfunktionerna i arbetsförhållandena. Ventilationsbehovet i köksmiljön skiljer sig avsevärt från kraven i andra utrymmen. Köksventilation förbrukar exceptionellt stora mängder energi, orsakar utsläpp och belastar rymdens utrustning. Inomhusluft samlar smuts, fett och andra föroreningar.

Välutformade och implementerade kökslösningar samt högkvalitativa produkter garanterar en ren och säker arbetsmiljö för personalen, där det är hälsosamt och produktivt att arbeta.

På ETS NORD, med omfattande branscherfarenhet och de senaste lösningarna, visar vi vägen inom produktutveckling, innovation och kvalitet för köksventilation.

Våra specialister planerar och tillhandahåller kvalitetslösningar för köksventilation.

PROVA ETS NORDS PLANERINGSTJÄNST

Med dimensioneringsprogrammet KITCHENiQ kan konstruktören beräkna luftvolymer och dimensionera och modellera kåpor till storkök.

Läs mer om KITCHENiQ

ETS NORD erbjuder ett omfattande ventilationssystem som uppfyller kraven i kök och restaurangmiljö.

Förkstklassigt ventilationssystem:

  • tar bort fett och andra matrelaterade föroreningar
  • tryggar brandsäkerheten genom att hålla ventilationskanalerna fria från fett
  • sparar energi med hjälp av en värmeväxlare
  • minskar underhållsbehovet i köket
  • tar bort lukter
Att välja ventilation till köket kan jämföras med att välja en stekpanna: vilken som helst gör jobbet, men bara den bästa garanterar resultat av hög kvalitet!

Våra NORDcanopy ventilationsprodukter för professionella kök är tillverkade av rostfritt stål. Alla våra storkökskåpor lasersvetsas och förbereds för ozonrening. Ozonrening möjliggör en effektiv värmeåtervinning som i sig är energibesparande.

Våra storkökskåpor är kompatibla med Ansul-släcksystemet., vilket har visat sig vara pålitligt i enlighet med även de mest krävande kvalitetsstandarderna.

Kökspersonalens ergonomi beaktas vid utformningen och utvecklingen av våra produkter. Arbetet med proffs underlättas bland annat av olika belysningslösningar och alternativa tilluftslösningar.

Vårt sortiment inkluderar också den unika ETS NORD Hjälpande hand. Med ETS NORDs filterhanteringsverktyg kan kökspersonalen hantera rengöringen av storkökskåpornas fettfilter på ett enkelt och säkert sätt.

 

Titta på vår video om NORDcanopy storkökskåpor och ETS NORD Hjälpande Hand: 

Fråga mer från vår expert

Marcus Hintze

Produktspecialist storkökskåpor

NORDcanopy