KITCHENiQ dimensioneringsprogram

Den bästa hjälpen för att designa storkökskåpor!

Dimensioneringsprogrammet KITCHENiQ är ett verktyg för att dimensionera kåpsystem i storkök. Programmet gör det enkelt att välja rätt storlek på kåpor och anpassa systemet till ett modernt storköks behov.

Dimensioneringsprogrammet täcker hela det omfattande sortimentet av NORDcanopy-produkter. Med hjälp av programmet är det enkelt att skapa anpassade lösningar och välja platser för exempelvis frånluftskanaler och ozongeneratorer.

Gå till dimensioneringsprogrammet.

KITCHENiQ

Du hittar dimensioneringsprogrammet i MagiCAD Connect för Revit eller MagiCAD Connect. Du har alltid den senaste versionen av programmet och behöver inte tänka på uppdateringar. Vid behov finns det en enklare version av programmet som kan köras i en webbläsare.

Egenskaper:
  • Garanterat enkelt att använda – programmet visar instruktioner för varje val
  • Förändringar visas i realtid i 3D-modellen
  • En omfattande, detaljerad och tydlig lista över nödvändiga komponenter genereras med ventilationsritningen (kallas ”hood run” i programmet)

Titta först på den korta självstudievideon. Sedan är du redo att dimensionera kökskåpor!

Se videon här
Vi skapar ständigt nya lösningar för storkök!

Använd dimensioneringsprogrammet och återkom med synpunkter. Vi utvecklar programmet kontinuerligt för att det ska uppfylla konstruktörernas behov.

Fråga mer från vår expert

Marcus Hintze

Produktspecialist storkökskåpor

NORDcanopy