Om ETS NORD

ETS NORD är ett internationellt företag som drivs i Sverige, Estland, Finland och Danmark.

Vi har för närvarande över 400 anställda. Med vår breda erfarenhet och våra noggrant utvalda samarbetspartner visar vi vägen inom produktutveckling, innovation och kvalitet för köksventilation.

Vi skapar hållbara lösningar för kunder genom att konstruera och tillverka förstklassiga och mervärdesskapande ventilationsprodukter, genom kontinuerlig utveckling och med engagemang.

ETS NORDS historia består av flera skikt som innehåller strävan och framgång, försök och misslyckanden och massor av kärlek för vad företaget står för idag.

Läs mer

Vårt företag har en väldefinierad vision och ett uppdrag som representerar vår verksamhet.

Läs mer

ETS NORD-koncernens företag och alla våra anställda följer lagar och bestämmelser som rör deras verksamhetsmiljö.

Läs mer

Vi följer kontinuerligt upp företagets miljöpåverkan, använder resurser sparsamt, undviker föroreningar och följer all tillämplig lagstiftning.

Läs mer