Om ETS NORD

ETS NORD är ett företag som är specialiserat på heltäckande ventilationslösningar. Vi är verksamma i Finland, Estland och Sverige.

Aktiebolaget ETS NORD grundades 1998. Vår huvudsakliga verksamhet är att konstruera, tillverka och marknadsföra högkvalitativa och innovativa produkter och lösningar för ventilation.

Vi har för närvarande över 470 anställda. Våra medarbetare är såväl nya innovatörer som experter med mångårig erfarenhet inom vårt affärsområde.

Med omfattande branscherfarenhet och noggrant utvalda samarbetspartner leder vi utvecklingen av ventilationsprodukter – med fokus på innovation och kvalitet.

ETS NORDS historia består av flera skikt som innehåller strävan och framgång, försök och misslyckanden och massor av kärlek för vad företaget står för idag.

Läs mer

Vårt företag har en väldefinierad vision och ett uppdrag som representerar vår verksamhet.

Läs mer

ETS NORD-koncernens företag och alla våra anställda följer lagar och bestämmelser som rör deras verksamhetsmiljö.

Läs mer

Vi följer kontinuerligt upp företagets miljöpåverkan, använder resurser sparsamt, undviker föroreningar och följer all tillämplig lagstiftning.

Läs mer