Miljöredovisningarnas betydelse ökar – ETS NORD ligger i framkant av utvecklingen

08.05.2024

ETS NORD har nått en viktig milstolpe inom området miljörapporter – nästan 75% av företagets produktvolym faller redan inom ramen för dessa rapporter som beskriver miljöpåverkan under deras livscykel.

Miljöredovisningen för runda kanalsystem implementerades hösten 2023 och sedan dess har rapporter inhämtats även för professionella storkökskåpor, ozongeneratorer, ljuddämpare samt rektangulära kanaler och runda delar.

Miljödeklarationen (EPD) är ett standardiserat dokument som certifierats av en tredje part. Inom byggbranschen hjälper olika produkters miljöredovisningar till att utvärdera hela byggnadens miljöpåverkan och identifiera de viktigaste källorna till miljöpåverkan. Konstruktörerna kan beräkna projektets koldioxidavtryck och välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt.

Ju mer vikt som läggs på miljövänlighet, hållbar utveckling och energieffektivitet i byggandet, desto viktigare blir miljöredovisningarnas roll. Även lagstiftningen utvecklas i samma riktning: en klimatkonsekvensbedömning baserad på en livscykelanalys ska göras för varje hus som byggs.

Miljörapporter erbjuder företag en betydande konkurrensfördel, samtidigt som de bidrar till att bygga en bättre framtid.

Ladda ner miljödeklarationerna för ETS NORD-produkter från dessa länkar:

Foto: Karl Ander Adami