Magnelis® – för förhållanden som kräver ett exceptionellt korrosionsskydd

06.07.2022

I miljöer där korrosion och krävande förhållanden orsakar förtida slitage kan rätt val av material förlänga produktens och komponenternas livslängd betydligt. Magnelis® är det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet till galvaniserat stål.

Magnelis® är en enastående, ny stålbeläggning som ger ytan ett skydd mot långvarigt slitage i många olika tillämpningar. Materialet är en legering av zink, aluminium och magnesium som är optimerad för maximal korrosionsbeständighet. En tillräcklig magnesiumhalt ökar ytskyddets hållfasthet och möjliggör ett korrosionsskydd som är upp till tre gånger bättre än hos galvaniserat stål.

Medan ytan hos varmgalvaniserat stål är porös, är en Magnelis®-skyddad yta jämn, sammanhängande och ogenomtränglig. Materialet har dessutom en självreparerande egenskap som gör att det bildas ett skyddande skikt runt ytans kanter, vid svetsfogar och i repor. Även om det skulle ha uppstått brun rost på den behandlade ytan, bildar Magnelis® gradvis ett skyddande skikt över rosten.

Med sina utmärkta egenskaper är Magnelis® ett kostnadseffektivt alternativ till rostfritt stål och aluminium.

– Magnelis® skyddar i krävande förhållanden. Vi har rekommenderat Magnelis där risken för korrosion är ovanligt stor, såsom i bastur och badhus. Det har använts framgångsrikt också i utrymmen som är utsatta för klorider och ammoniak, såsom simhallar och väderskydd för djur, säger produktchef Kadi Alber.

Läs mer om ETS NORD:s omfattande sortiment av specialmaterial.