ETS NORDs kökskåpor certifierade för livsmedelssäkerhet

11.11.2021

Livsmedelssäkerheten hos ETS NORDs kökskåpor har verifierats genom HACCP Internationals certifiering. Intyget får utfärdas till tillverkare vars certifierade utrustning används inom livsmedelsindustrin. Produkterna måste uppfylla kriterierna för bästa praxis inom livsmedelssäkerhet samt certifieringskraven enligt HACCP International.

– HACCP är säkert mera känt för de som är involverade i själva livsmedelsproduktionen, men certifieringen är ett mycket viktigt bevis på att styrkorna hos våra kökskåpor är exakt de vi har satsat på under konstruktionsprocessen. De aktiva ytorna på våra lasersvetsade kökskåpor är helt släta, vilket gör kåporna enkla att rengöra. Det gör det lätt att upprätthålla god hygien. Kåporna stöder därmed mycket högt ställda hygienmål i storkök, säger Marcus Hintze, Product Group Manager inom NORDcanopy.

HACCP är ett system för riskanalys och kritiska kontrollpunkter som används för att proaktivt identifiera, utvärdera och hantera risker som är relevanta för livsmedelssäkerhet. HACCP-systemet har som primärt syfte att garantera säkerheten inom livsmedelsproduktion. Certifikatet utfärdas av HACCP International.