SEDS-L Brandspjäll

NORDfire

SEDS-L – Enkelt encells brandspjäll för utsugning av rök från kanalsystem. Lämpligt för värme- och rökutsugning från en brandcell.
  • Rektangulära spjäll från 200 × 200 mm till 1 200 x 1 200 mm
  • CE-certifiering i enlighet med EN 12101-8
  • Test i enlighet med EN 1366-10
  • Cyklisk provning i klass C 10 000 i enlighet med EN 12101-8
  • Spjällstyrning med elektriskt manöverdon
  • Extern läckageklass B, intern läckageklass 3 enligt EN 1751
  • Klassificering i enlighet med EN 13501-4+A1 som ES 120/600, manövrering av MA eller AA för en brandcell
  • Max. lufthastighet i systemet 12 m/s, tillåtet tryck upp till 500 Pa, eller undertryck upp till –1 500 Pa
121_16_en_Z2_SEDS-L_en.pdf pdf Ladda ner
SEDS-L_declaration_of_performance_en.pdf pdf Ladda ner
SEDS-L_certificate_of_conformity_en.pdf pdf Ladda ner