SEDS Brandspjäll

NORDfire

SEDS – Enkelt encells brandspjäll för utsugning av rök från kanalsystem. Lämpligt för värme- och rökutsugning från en brandcell.
  • Rektangulära spjäll från 180 x 180 mm till 1 600 × 1 000 mm
  • CE-certifiering i enlighet med EN 12101-8
  • Test i enlighet med EN 1366-10
  • Klassificering i enlighet med EN 13501-4+A1 som ES90/600, manövrering av AA för en brandcell
  • Extern läckageklass C, intern läckageklass 2 enligt EN 1751
  • Cyklisk provning i klass C 300 i enlighet med EN 15650
  • Spjällstyrning med elektriskt manöverdon
  • Max. lufthastighet i systemet 15 m/s, tillåtet tryck upp till 500 Pa, eller undertryck upp till –1 000 Pa