SEDM Smoke extraction damper

NORDfire

SEDM – Flercells brandspjäll för utsugning av rök från kanalsystem. Lämpligt för värme- och rökutsugning från flera brandceller samtidigt.
  • Rektangulära spjäll från 180 × 180 mm till 1 600 x 1 000 mm
  • CE-certifiering i enlighet med EN 12101-8
  • Test i enlighet med EN 1366-10
  • Klassificering i enlighet med EN 13501-4+A1 som
  • EIS 120, HOT400/30, manövrering AA/MA för multibrandcell
  • Cyklisk provning i klass C 10000 i enlighet med EN 15650
  • Extern läckageklass C, intern läckageklass 2 enligt EN 1751
  • Spjällstyrning med elektriskt manöverdon
  • Max. lufthastighet i systemet 15 m/s, tillåtet tryck upp till 500 Pa, eller undertryck upp till –1 500 Pa
Dimensioner 180×180-1600-1000 mm
SEDM_SEDS_hygienic_assesment_en.pdf pdf Ladda ner
SEDM_certificate_of_conformity_en.pdf pdf Ladda ner
SEDM_declaration_of_performance_en.pdf pdf Ladda ner
087_12_en_Z7_SEDM_en.pdf pdf Ladda ner