EVR Luftintag med nät

NORDrect

​EVR är ett diagonalt luftintag med nät för tillufts- och frånluftskanal.

Fredrik Berg

Platschef, JC Plåt