EVO Luftintag med nät

NORDrect

Luftintag med nät för tillufts- och frånluftskanal.
Material Zn, ZM, H
Vidd a mm
Höjd b mm
Längd 150 mm

Fredrik Berg

Platschef, JC Plåt