ESV Luftintag

NORDrect

Rakt luftintag ESV med nät för tillufts- och frånluftskanal.
Material Zn, ZM, H
Vidd a mm
Höjd b mm
Längd 50 mm

Fredrik Berg

Platschef, JC Plåt