ESS Avstick

NORDrect

Rakt avstick för en rektangulär kanal.
Standardlängd 100 mm.

Fredrik Berg

Platschef, JC Plåt