ESD Avstick

NORDrect

Avstick för anslutning till en rund kanal.
Standardlängd 125 mm.
Den rektangulära änden är försedd med skarvprofil.
Den rundade änden har en kant för skarvning med rund kanal.

Fredrik Berg

Platschef, JC Plåt