EKV Gavel met trådnät

NORDrect

Ventilationslock med trådnät som används i änden av kanalen.

Fredrik Berg

Platschef, JC Plåt