EKT Kanal

NORDrect

Rektangulär kanal, förstyvad med tvärgående korrugeringar för att minska risken för bullergenerering. Större dimensioner är förstyvade med stag eller U-profil.
Kanalsegmenten har standardlängderna 1250mm, 1500mm och 2000mm.
När längsta sidan a eller b ≤ 1200mm är max längden L = 3000mm; 1200mm < a eller b ≤ 1450mm L = 2000mm; a, b > 1450mm L = 1500mm.
Kan även levereras i andra längder.
Kanaler har Ag/Pg som standard.

Fredrik Berg

Säljare/ verksamhetsansvarig